Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Presseklipp

 • - Fremtiden for bussene er elektrisk

  Rogaland fylkeskommune legger opp til en blanding av trolleybusser og elektriske busser. Rogaland fylkeskommune og Lyse hadde onsdag seminar om fremtidige bussløsninger.

  10.03.2016 - Sysla
 • - Fjern 80 prosent av trafikklysene

  En ny rapport fra Institute of Economic Affairs (IEA) i Storbritannia kommer med den radikale anbefalingen å fjerne 80 prosent av landets trafikklys. De mener at resultatet blir mer samarbeid i trafikken.

  10.03.2016 - Våre veger
 • Skal teste ut nytt biodrivstoff

  Norsk Lastebileier-Forbund skal sammen med Transportøkonomisk Institutt teste ut et nytt biodrivstoff. HVO100 er et syntetisk biodrivstoff som har samme egenskaper som diesel, og det kan dermed benyttes i tungtransport.

  09.03.2016 - Tønsbergs blad
 • Universell utforming

  Transportøkonomisk institutt, TØI, har utgitt rapporten Fylkeskommunenes arbeid med universell utforming i kollektivtransporten (TØI rapport 1456/2015), som gir en status for fylkeskommunenes arbeid på området og hva som er de største utfordringene. Rapporten tar bl.a. opp standardisering som ett prioritert område for fylkeskommunene, men som også gir utfordringer. Et annet tema er formaliserte samarbeid mellom ulike aktører på området.

  09.03.2016 - Transportøkonomisk institutt
 • Bussveien klar frå 2021 til 2023

  Statens vegvesen har lagt fram ny framdriftsplan for Bussveien. Den viser at heile Bussveien opnar i 2023.

  08.03.2016 - Rogaland fylkeskommune
 • - En trussel mot transportnæringen

  John Terje Nordskog, tillitsvalgt i Vestnorsk Transportarbeiderforening, sier han er bekymret for fremtiden til norske yrkessjåfører. Hordaland Nei til EU hadde årsmøte i Odda fredag kveld.

  08.03.2016 - Hardanger folkeblad pluss
 • Vil kjøre byruter med el-buss

  Det planlegges å starte med el-busser i Kristiansund. Fylkeskommunen vurderer å få et pilotprosjekt på beina, der man tar i bruk el-buss i Kristiansund. Det er fylkeskommunen som i dag har ansvar for kollektivtransporten i fylket.

  08.03.2016 - Tidens Krav pluss
 • Nye krav ved busskjøp

  Ved hjelp av en ny standard skal det nå ordnes opp i bussinnkjøpene. Penger skal spares, det skal forenkles og effektiviseres.

  07.03.2016 - Forum for offentlige anskaffelser
 • Kollektivkaos neste år?

  Ruter vil legge ned direktebussene til Oslo sentrum. Samtidig har Oslo kommune innført parkeringsrestriksjoner i indre by. Og de lover mer.

  07.03.2016 - Budstikka
 • Denne uken skal beltebruken kontrolleres

  Så mange som 4 av 10 i alderen 15-20 år mener det ikke er sosialt akseptert å bruke sikkerhetsbeltet på busser.

  07.03.2016 - Oppland Arbeiderblad
 • Sykling for milliarder – eller?

  Det høres jo helt fantastisk ut: I løpet av neste transportplanperiode (2018-2029) er transportetatene blitt enige om at det bør bygges ekspressveier for syklister for 7,8 milliarder kroner i landets ni største byområder.

  03.03.2016 - Tidsskriftet Samferdsel
 • Syntetisk klimatiltak

  Palmeoljen har vakt et heftig engasjement, også i Norge – et engasjement som danner bakteppet når NRK nå avslører at PFAD er et biprodukt, og ikke avfall, fra palmeolje.

  03.03.2016 - Transportøkonomisk institutt
 • Styrer mot en fossilfri framtid

  Målet er fossilfri transport. Vegdirektøren vil skru opp tempo og inviterer de store transportaktørene til idédugnad. Dialog med ledelsen i Tine, Ruter, Posten Bring og Asko står på Vegdirektørens agenda i februar.

  02.03.2016 - Samferdsel & Infrastruktur
 • København prioritere busser og syklister

  København er sannsynligvis allerede verdens beste by å bo i om du er syklist, blant annet takket være de såkalte supersykkelstiene som gir deg et kontinuerlig strekk av grønne lys i morgen- og ettermiddagsrushet såfremt du sykler i rundt 20 kilometer i timen.

  02.03.2016 - Teknisk Ukeblad
 • Kjører mindre når reisemål ligger nær boligen

  I Oslo, Bergen og Trondheim er andelen som kjører bil til arbeid betydelig lavere i områder med dagligvarebutikk, barnehage og arbeidsplasser i nærheten av boligen enn den er i områder som mangler dette. I omegnskommunene, derimot, finner vi ikke disse sammenhengene.

  02.03.2016 - Transportøkonomisk institutt
 • Assistanse for busspassasjerer med nedsatt funksjonsevne

  Samferdselsdepartementet fastsatte 25. februar 2016 en egen gjennomføringsforskrift for å gjennomføre EUs forordning om busspassasjerers rettigheter. Det skal bli enklere å reise kollektivt for personer med nedsatt funksjonsevne.

  01.03.2016 - Vest-Agder fylkeskommune
 • Fire konkurrerer om Sogn

  Firda Billag, Tide, Boreal Transport og Nettbuss ønskjer å drive persontransport med buss i rute i Sogn.

  01.03.2016 - Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Gode tall for Opplandstrafikk

  Årsrapporten 2015 for Opplandstrafikk viser gode historier og tall for kollektivtrafikken i Oppland. 77 000 flere reiser I 2015 ble det 77 000 flere reiser enn i fjor. Dette er vi stolte av.

  29.02.2016 - Oppland fylkeskommune
 • Nå skal nytt biodrivstoff testes ut

  Norsk Lastebileier-Forbund skal sammen med Transportøkonomisk Institutt teste ut et nytt biodrivstoff. HVO100 er et syntetisk biodrivstoff som har samme egenskaper som diesel, og det kan dermed benyttes i tungtransport.

  29.02.2016 - Transportøkonomisk institutt
 • Nytt mobilnett for lastebiler

  Scania og mobilprodusenten Ericsson skal samarbeide om å få fremtidens lastebiler til å snakke med hverandre og omgivelsene rundt.

  26.02.2016 - Yrkesbil
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208
Viser fra 681 til 700 av totalt 4158 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no