Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Presseklipp

 • Ny admiral i NHO Sjøfart

  Knut Aarbakke er ansatt som ny administrerende direktør i NHO Sjøfart. Han tiltrer stillingen 1. oktober.

  12.07.2016 - NHO
 • Nå blir det nye busser

  1. juli fikk bussruta mellom Elverum og Kongsvinger en ny anbudsleverandør. Derfor blir det også nye busser. - See more at: http://www.isolor.no/nyheter/naa-blir-det-nye-busser#sthash.HnX9NVJC.dpuf

  11.07.2016 - ISolør
 • Han maner til eksport av trafikksikkerhet

  Hvis politikere med tyngde her i landet går inn for det, kan Norge gjøre trafikksikkerhet til et fint eksportprodukt, mener trafikksikkerhetsforsker Terje Assum.

  08.07.2016 - Samferdsel
 • Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler

  Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler Siste nytt av 07.07.16. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggende kvalifisering og regelmessig opplæring av førere av visse veigående kjøretøyer for transport av gods eller passasjerer, om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 og rådsdirektiv 91/439/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 76/914/EØF

  08.07.2016 - Europalov
 • Ruter holder sniketall hemmelig

  Ruter nærmest tredoblet kontrollhyppigheten i 2015 og økte snikegebyret betraktelig, men snike-inntektene økte knapt. Selskapet vil ikke fortelle hvor mange som ble kontrollert. «Berlins Ruter» har ingen hemmeligheter.

  07.07.2016 - ABC Nyheter
 • Nye busskontrakter i Oslo

  Ruter har inngått kontrakt på åtte nye bussruter i Oslo. Men på tross av ambisiøse miljømål, skal ingen av linjene betjenes av elektriske busser. Kollektivtrafikkjøperen mener ikke teknologien er moden nok ennå.

  07.07.2016 - Teknisk Ukeblad
 • Spelar på haldeplassar

  I august skal Daniel Kvammen ut på ein annleis, men veldig intim turné. På fem dagar skal han spela minikonsertar på kring 50 busshaldeplassar rundt om i landet. Turnéen er kalla Express Tour 2016, og ved hjelp av Nettbuss reiser geilingen rundt på vel 50 av dei om lag 1341 haldeplassane busselskapet har.

  07.07.2016 - Hallingdølen
 • Kritiserer brannsikkerheten i tunneler

  VEG: Fleire tiltak mot branntryggleik og trafikantane sine moglegheiter for sjølvredning i tunnelar må på plass, meiner Havarikommisjonen.

  06.07.2016 - Firda
 • Philipp Engedal blir ny adm. dir. i Flytoget AS

  Philipp Engedal er ansatt som ny administrerende direktør i Flytoget AS. Engedal er utdannet siviløkonom fra Universität Mannheim og har lang erfaring som toppleder innenfor ulike sektorer, herunder dagligvare, logistikk, godstransport, byggevareindustri og samferdsel. Engedal kommer fra stillingen som administrerende direktør i Nobina Norge.

  06.07.2016 - NTB info.
 • Åpner for kommunale lavutslippssoner

  Samferdselsdepartementet har laget et forslag til sentral forskrift om lavutslippssone for bil, som gir kommunene anledning til å opprette lokale lavutslippssoner. Euro VI-lastebiler er unntatt i forslaget på lik linje med ladbare hybridbiler.

  06.07.2016 - Norges Lastebileier-Forbund
 • Nullutslipp målet når transportsektoren legges om

  Nullutslipp er målet og må være den styrende normen når klimautslippene fra transportsektoren skal ryddes vekk. Det må alltid lønne seg å gjøre det miljø- og klimamessig riktige valget.

  04.07.2016 - Energi og Klima
 • Suksess kan stoppe busstilbudet

  I fjor startet ekspressbussen opp mellom Larvik og Tønsberg i rushtiden. Nå skal politikerne evaluere om konkurransen med NSB er for stor.

  04.07.2016 - NRK Vestfold
 • Tyrkisk storsatsing på infrastruktur

  En rekordstor flyplass, en tunnel nummer to under Bosporos og en tredje bro over dette stredet er blant mange storprosjekter som skal gi Tyrkia ny slagkraft.

  04.07.2016 - Samferdsel
 • Vestfold satser på klimavennlig kollektivtrafikk

  Nå er de nye biogassbussene her! Fra 1. juli ruller femti biogassbusser på Vestfold-veiene. Lanseringen ble markert på rutebilstasjonen i Tønsberg i dag. De første passasjerene og sjåførene på de klimanøytrale bussene ble gjort stas på med en hyggelig frokosthilsen fra Vestfold fylkeskommune, VKT og Unibuss.

  01.07.2016 - Vestfold fylkeskommune
 • Med lastebil til trikkebyen Aarhus

  Aarhus er blant mange byer i verden som satser på trikken igjen, etter for noen tiår siden å ha fjernet den til fordel for buss og bil, og forleden ble det første av 26 bestilte trikkesett til nyatsingen levert.

  01.07.2016 - Samferdsel
 • Samspill og lederskap for fossilfri transport

  Innen 2030 skal transportsektoren på Vestlandet bli fossilfri. Hvordan skal det oppnås?

  30.06.2016 - Energi & Klima
 • Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70

  29.06.2016 - Europalov
 • Grønt skifte i kollektivtransporten

  Du har vel sett de gule og grønne bussene fra Brakar? Nå kan alle bussene som ruller på veiene i Kongsberg og Numedal bli fossilfrie.

  29.06.2016 - Buskerud fylkeskommune
 • Sentral forskrift om lavutslippssone

  Samferdselsdepartementet har i tråd med Stortingets nye lovgrunnlag for lavutslippssoner utarbeidet forslag til sentral forskrift om lavutslippssone for bil. Forskriftsforslaget skal gi rammeverket for å innføre, administrere, kontrollere og håndheve kommunale lavutslippssoner, som etableres for å forbedre luftkvaliteten i et område utsatt for lokal luftforurensning fra biler, især nitrogendioksid (NO2). Etter forskriftsutkastet skal gebyret differensieres ut fra euroklasse og vektklasse.

  29.06.2016 - Samferdselsdepartementet
 • Elbuss vurderes på Hamar

  Elbusser kan være et godt alternativ til fossildrevne bybusser, viser en bacheloroppgave fra NTNU Gjøvik

  28.06.2016 - Oppland Arbeiderblad
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208
Viser fra 521 til 540 av totalt 4158 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no