Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • NRK-nyhetene: Vanskelig for ekspressbussene

  NRK hadde et lengre innslag i nyhetene på TV og radio 19. mai om ekspressbussenes utfordringer. Antall passasjerer har blitt redusert med 40 prosent de siste åtte årene, og det er dermed viktig å endre rammebetingelsene før flere ruter blir lagt ned eller får færre avganger.

 • Ingen overraskelser i revidert nasjonalbudsjett 2017

  Finansminister Siv Jensen presenterte innholdet i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 11. mai. Det inneholder ingen overraskelser for transportbransjens del.

 • Fragmentert behandling av fremtidige rammebetingelser for viktig næring

  Delingsøkonomiutvalget kom med sin innstilling 6. februar, og høringsfristen er nå passert. NHO Transport er bekymret for at den politiske behandlingen av fremtidige rammebetingelser for drosjebransjen blir fragmentert. Foreningen er heller ikke helt enig i Delingsøkonomiutvalgets definisjon av begrepet delingsøkonomi.

 • Delta på NHO Transports fagseminar 14. juni

  Vi stiller spørsmålet: Hva betyr Nasjonal transportplan, regionreformen og klimamålene for kollektivtrafikken? Og håper å få gode faglige og politiske svar.

 • Regionreformen påvirker kollektivtrafikken

  Det er en god løsning at folkevalgte regioner har ansvaret for lokal og regional kollektivtrafikk. Samtidig må yrkestransport-regelverket tilpasses slik at reformene ikke får negative konsekvenser for ekspressbusstilbudet. Det var NHO Transports hovedbudskap under stortingshøringen i Kommunal- og forvaltningskomiteen 2. mai hvor kommunereform, regionreform og tilhørende lovendringer var tema.

 • Høring om Nasjonal transportplan

  NHO Transport deltok på høringsmøte om forslag til ny Nasjonal transportplan i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité 26. april. Det ble blant annet reist spørsmål om ekspressbussenes situasjon.

 • Møte med samferdselsministeren om sikkerhet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde invitert transportbransjen til et møte om sikkerhet mandag 24. april. Bakgrunnen var de siste måneders terrorangrep i europeiske byer, hvor tunge kjøretøy har vært benyttet.

 • Regjeringen vil endre ansvaret for kollektivtilbudet

  Storbyene kan overta ansvaret for kollektivtrafikken fra fylkeskommunene etter gitte kriterier. Det er et av forslagene kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte i forbindelse med kommune- og regionreformen.

 • Positive signaler i Nasjonal transportplan

  Regjeringen la i dag frem Stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan for 2018 til 2029. Denne inneholder en sterk satsing på utbygging og vedlikehold av vei og jernbane. Meldingen gir også positive signaler med hensyn til regional og lokal kollektivtrafikk, men disse er lite konkrete og forpliktende.

 • Sett av 14. juni i kalenderen

  NHO Transport avholder årets generalforsamling 14. juni klokken 15.30. i Næringslivets Hus på Majorstuen. Klokken 11.00 samme dag avholdes et seminar, som er åpent for alle. Temaet for dette er "Nasjonal transportplan, regionreformen og klimamålenes betydning for kollektivtrafikken". Leder for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, Nikolai Astrup, vil være blant foredragsholderne. I tillegg vil både politikere på ulike nivå og bransjerepresentanter gi sine synspunkter på problemstillingene.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 41 til 50 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no