Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Meld deg på NHOs personverndag

  Neste år kommer nye og strengere regler for personvern i Norge, der alle bedrifter vil bli berørt. Lær mer på NHOs Personverndag 13. november, av Datatilsynets Bjørn Erik Thon og andre eksperter.

 • Meld deg på NHOs HR-dag

  På NHOs HR-dag 21. september 2017 kan du bli faglig oppdatert. Bedrifter må kontinuerlig fornye seg! Hvordan følger du opp utviklingen av organisasjonen og de ansattes kompetanse? -Kompetanseforvaltning er hovedtema under NHOs HR dag.

 • Misvisende om bussbransjen

  NRKs omtale av Lånekassefinansiering av bussjåførutdanningen 21. august har blitt etterfulgt av to lengre og identiske kommentarartikler i Dagsavisen 23. august og Rogalands Avis 24. august. Disse inneholder dessverre en del misvisende oppfatninger og påstander om bussbransjens struktur, anbudssystem samt lønns- og arbeidsvilkår.

 • Foreslå kandidater til Kollektivtrafikkprisen 2017

  Kollektivtrafikkforeningen skal dele ut Kollektivtrafikkprisen, som skal være til inspirasjon og læring i bransjen. Prisen skal gå til beste tiltak, løsning eller ambassadør for kollektivtrafikken i Norge.

 • Opptrapping av omsetningskravet

  Budsjettavtalen mellom dagens regjerings- og samarbeidspartier fra desember i fjor medførte at omsetningskravet for biodrivstoff økte til syv prosent fra og med 2017. Samtidig ble det avtalt en opptrappingsplan til 20 prosent i 2020. Denne opptrappingsplanen og eventuell tilslutning til ILUC-direktivet er nå på høring. ILUC-direktivet fastsetter blant annet hva som kan klassifiseres som henholdsvis ordinært og avansert biodrivstoff.

 • Godt HMS-arbeid lønner seg!

  Lær mer om hvordan godt HMS-arbeid lønner seg og bidrar til å redusere risiko i din bedrift.

 • Åpner for Lånekassefinansiering

  NRK melder i dag at Kunnskapsdepartementet vil åpne for Lånekassefinansiering av bussjåførutdanningen. Dette vil skje som en del av statsbudsjettet for 2018, og ordningen vil dermed forhåpentligvis være på plass tidlig i 2018. En undersøkelse utført av Urbanet Analyse AS viser at busselskapene trenger 1.000 nye bussjåfører årlig frem mot 2030.

 • Retningslinjer konkurranselovgivningen

  NHO og NHO Transport ønsker å skape et miljø for representanter for medlemsbedriftene, hvor man kan utveksle informasjon og synspunkter til nytte for bedriften og ansatte. Det er imidlertid viktig at slik kontakt skjer innen for konkurranserettens regelverk, og NHO har på denne bakgrunn utarbeidet retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen.

 • Like konkurransevilkår på turbilsiden

  Dagens Næringsliv hadde 29. juli en artikkel om «buss for tog», hvor blant annet konkurranseforholdet mellom norske og utenlandske turbilselskaper ble nevnt. En sjåfør hevdet at utenlandske kollegaer tjente 30 kroner per time, men det fremgikk ikke av artikkelen at allmenngjort lønnssats for turbilsjåfører på nasjonale oppdrag er kroner 154,57. Dette ble fulgt opp via et innlegg fra NHO Transports side 5. august, hvor også oppdragsgivernes solidariske ansvar for riktig sjåførlønn blir understreket.

 • Mangel på sjåfører

  Adresseavisen hadde 24. juli en reportasje om mangel på bussjåfører i Trondheim, som avisen frykter kan ødelegge for den store kollektivsatsingen i trønderbyen. Avisen fulgte opp det samme temaet på lederplass dagen etter. NHO Transport utdypet problemstillingen i et svarinnlegg i Adresseavisen 28. juli.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 11 til 20 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no